Saturday, 31 January 2015

SWF/L endings for verbs and prepositional pronounsThese are the standard SWF/L tg endings for verbal conjugations and prepositional pronouns

Independent

1sg. -am   2sg. -es   3sg.m. -o (in prepositional pronouns)   3sg.f. -y (in prepositional pronouns)
1pl. -en   2pl. -owgh   3pl. –ans

 
Dependent

1sg. -a vy   2sg. -a chy   3sg.m. + e(v), + va (in verbs), -(o) e(v) (in prepositional pronouns)
3sg.pl. + hei (in verbs), -y hei (in prepositional pronouns)   1pl. -a nei   2pl. -o whei   3pl. -(a) anjei

 

Thursday, 22 January 2015

Daswel gen Chris Parkinson. Rising Ground – lever nowedh gen Philip Marsden.


Me a redyas daswel (review) an lever-ma neb pres ken Nadelik ha dewhans comondya dascrif vel present Nadelik raga vy o honan. Soweth, me wrüg y redya ken pedn seythen ha y enjoya pecar’a bocs a choclets fin! Rag fra? Well, an dasweler a scrifas an geryow-ma: “An enriching wander through the history and mysticism of the Cornish landscape.”Riel dra ew hedna, ha ma’n dirwedh e’n cas-ma dhe voas kevys en cres an pow keffres ha dro dhe’n als, - teleryow vel Goon Brèn ha’n Tiredh Prei. Ma Philip Marsden o scrifa gen tan et y golon. Scon whei vedn treylya volen òja volen gen mall. Res ew dhe whei y berna m’ala whei gweles rag as honan!

Wednesday, 21 January 2015

Brilly o clappya

 
  Key words: y rûdh: his mandible; losyow: tails; brabm an gath:
  cat's fart (a way to say 'nonsense); kencres: crabs; moas dhe 
  gova: go to hide; billy kern: round boulders; crogen: shell;
  scogen: mackerel head; dew baw: two claws/paws; kig: flesh
 Brilly o clappya, geryow für, brabm an gath,  Silly o neyja, losyow hir, brabm an nath,
Kencres o moas dhe gova dadn, Gòbmon ha hûjes billy kern.

Pandra ew hedna, crogen las, lagas rûdh? Ema va tedna, scogen vas, jei dh’y rûdh,
Dew baw deracto terry, trehy, Ganow egery, tebry kig.

Legest eth ewa ! Ma va toas, ebol stowt, Onen an brossa, ithik broas, nag eus dowt.
Ema an bivyn bouvyn groovin’ Cuntel an browyon dhor y ly.

Saturday, 10 January 2015

An Cofheans gen Frank Roger


Jeffry a evas badna y de ken settya y hanath dor arta ha mires stark dheragto. Ev a velly e veu nekevys neppeth ganjo saw pandra alja boas? “Gortos rag tecken,” medh ev dh’y honan. Na veu parys neppeth ganso warbydn an trevethow-ma (these ocassions) kens lebmyn? Tybyans a dheudh dhodho, kens es hedhy. Ea, y bocketys! Fatla, mar teffa ha whilas bera dh’y bocketys? Ev a dhallathas gen y lavrek an kensa, nena y grys ha war an diwa, y gota. Heb mar, otta va ganjo! Tabm paper ha neppeth scrifys warnodho dre vaner lows. E coth boas neppeth besy poken na via scrifys ganso endella. Lebmyn, pele era y wedrow (glasses, specs)? Nag era remembra pele veu anjei gorrys ganso. Ev a whilas et y bocketys eneth arta heb gawas tra veth. Trokys tedna (drawers) y dhesk scrifa, martesen? Bord an gegin? Ev a gemeras speis (a moment) dhe gawas y wedrow (Tho anjei nekevys war dhelergh ganjo e’n stevel omwolhy), ha pa thera et y gader arta, na oya rag fraga era anjei ganjo. Nag era o redya y baper nowodhow, eth hevely dhodho, etho (= ytho) rag fra era odhom dhodho a’y wedrow? Ev a’s gorras dhorto ha ysten y dhorn dhe gemeres emann y volla a de (his cup of tea) ha nena ev a welas an noten era reb y hanath (cup). Alja boas hedna an dra? Ev a gemeras emann y wedrow arta, settya anjei war y frigow ha redya an noten. Tho scrifys gen y dhorn ev.

“Bedhes avisys nag ew dha co* mar dha vel kens,” medh an geryow. “Scrif an maters ew an moyha dhe les war baperyow ha perh co pele mons. Hedna vedn dha weres dhe orna dha dhedhyow. Gwith qwyllen (pen) ha cayawk (note book)** genes puppres. Jei vedh pur dhe les lebmyn dr’owgh whei dha honen oll. Na wres gara dha co gwadn dhe’th tüwenhe.”

E gillinyas y bedn en convedhes an dra ha gora an noten et y bocket arta. Tho gwir dr’era perthy lowr calleter gen y co (his memory), ha lebmyn dr’o y honan oll, òja tremen Margaret drûan, e valsa ter gotha orna y dhedhyow gwella calja. Coodh dhodho saya dhe wil dh’y fowt covyon kens es omrei dhodho. Scrifa an noten-ma a veu ober vas.

Lebmyn, piw a brofyas an cussül-na, whath? Ev a brederas rag tecken ken gorfedna y de ha pòsa war dhelergh et y gader. Nag o y vownans mar dhrog, war an diwa, keth era omglöwes hirethek heb y wreg. Demedhys o anjei… pes bledhen? Ev a blegyas y dal ha ev o whilas dhe berthy co pana dermyn a dremenas. Nag o mar bell, anan? Thera qwelas hy bejeth, whath et y breder, bes na alja perthy co a’y hanow en eur-ma. Ev a shakyas y bedn. Fatel alja boas possybyl ev dhe nakevy hanow y wreg dremenys? Apert o y co dhe fyllel dhodho. “Gortos rag tecken,” ev a brederas, “Na veu kevys vorr dhe wil dhe’n caletter-na?” Tybyans a dheuth dhodho kens es hedhy. Y bocketys! Ha, mar qwressa ev dhe whilas et y bocketys? Ev a whilas ha cavas qwyllen ha cayawk.* Lebmyn, dhe bandra alja a’ re-ma servya? Nag o ûsys dhe scrifa notednow, ... dre hevel dhodho. War neb coor, dhe biw venja scrifa notednow? Ev a worras an qwilen ha’n cayawk reb y hanath ha saya dhe omrei dhe’n caletter era y drobla. Lebmyn, pandra o an problem-na arta? “Nag eram remembra,” ev a brederas. Nag ew an co vy mar dha vel kens, me a hevel. Dar!, e avowas, nag eus meur a ellama gwil dro dhe hedna, war an diwa…

 

*Note that co- rarely undergoes soft mutation.
**Both qwyllena pen’, ‘a quill’ and cayawk – ‘a book’, ‘a note book’ - come from Lhuyd’s manuscripts