Tuesday, 28 February 2017

An Rosen Wydn

An cân-ma a vedh clowys puppres, ogasty, pa gan bagas a g/Kernowyon en tavern pò dhe fytt peldroos rugby. Ma radn o leverel fatel veu dres dhe g/Kernow gen tüs era o toas tre dhort Pow America en termyn eus passyes. Talek a'n treylyas "Y caraf an rosen yn hy gwynder" ha Julian Holmes (po nag oma myskemerys) a scrifys "Me a gar an rosen wynn" bes an versyon-ma a vedha kenys gena nei en Chei Murdoch, pell a'n eur-ma, termyn veu yonk ha nowydh flam an Cussel.

Therom ' cara an rosen wydn,
Therom ' cara an rosen mar wheg,
Therom ' cara an rosen spladn mesk an del,
üjy ' trei covion dhemm a'th fâs teg.

En kensa pa wrügam dha weles,
dha vejeth o rüth vel an ros,
bes lebmyn dha vejeth en ogas
ew gwydna vel rosen en flour.

Therom ' cara an rosen wydn,
Therom ' cara an rosen mar wheg,
Therom ' cara an rosen spladn mesk an del,
üjy ' trei covion dhebm a'th fâs teg.

https://www.youtube.com/watch?v=H-LgoloKg_I
Neil

Sunday, 26 February 2017

"an pÿth awartha dhe woles" gen Nicholas Williams (KS)

Kewgh dhe wosowes obma (min. 20.30):
Ny a wor in pana vaner a res leverel ‘upside down’ in Kernowek rag yma Jowan Tregear ow screfa: ny vynna an corf obeya an ena ha’n ena ny vynna obeya Duw, mès pùb tra i’n den o trailys an pÿth awartha dhe woles. ‘To turn something upside down’ ytho yw rendrys in Kernowek trailya tra an pëth awartha dhe woles. Rag hedna ny a yll leverel, Ny res dhis trailya an chy an pëth awartha dhe woles rag trouvya dha alwhedhow. Ottensy genef vy obma. I’n kepar maner rag ‘inside out’ ny a yll leverel an pëth aberveth in mes. Hedna a vydn ry dhyn lavarow kepar ha hebma: an venyn druan a drailyas hy sagh an pëth aberveth in mes, saw apert veu dhedhy fatell o ledrys hy mona. In le a aberveth ny a yll ûsya wàr jy. Indella ny a yll leverel an gwyns o mar grev may whrug ev whetha ow glawlen an pëth wàr jy in mes. Heb mar yma ‘inside out’ in Sowsnek ow mênya yn tien kefrës. Ytho, rag ensampyl, rag ‘Jory knows the rules inside out’ ny a yll leverel Jory a wor rêwlys an gwary yn tien Jory a wor an rêwlys yn kettep pedn. Rag rendra ‘back to front’ in Kernowek ny a yll ûsya arag ha dhelergh, rag ensampyl i’n lavar-ma: yma Jowan ow qwysca y gappa an pëth arag dhelergh. Saw yma fordh aral genen kefrës: hèn yw lavar kefys in Sowsnek Kernow, baxy forcy ‘the hind part before’. Indella ny a yll leverel an mab bian a whelas gwysca y honen heb gweres saw ev a worras y hevys baxy forcy adro dhodho. Mars on ny whensys dhe drailya ‘he left the room walking backwards,’ ny a vynsa leverel ev a asas an rom in udn gerdhes warlergh y geyn in udn gerdhes warlergh y din. Nyns eus fordh kefys i’n tavas hengovek rag ‘head over heels, arse over tip’, saw ny a yll gwil warlergh an Kembrek ha leverel tin dres pedn. Ytho ny a vydn leverel an gath a godhas tin dres pedn aberth i’n leth. Saw a carsen ny trailya ‘he fell head over heels in love with her,’ an fordh ewn martesen a via ev a godhas dres y bedn ha’y scovarnow in kerensa gensy.

Sunday, 19 February 2017

An Gwandryas - The Wild Rover.

Neppeth dhe gana en class. Something to sing in class.

Me a veu pell o qwandra dres mor ha dres tir.
Ma spendyes o mòna war wiras ha cor,
bus nevra na'n gwrama e'n termyn ' vedn doas,
Na vadna vy gwandra alebma rag, sos !

Nevra, na, nevra, nevra namoy !
Na vadna vy gwandra alebma rag moy.

Me geth chei dhe davern a oram etta,
Ha daryvas dhe'n ostes dr'o spendyes pub tra.
Me a greias rag cor, hei a sconyas dh'y dhrei,
Medh, "Esy ew cawas tüs scat vela whei."

Me a (w)orras o dorn et o focket scon lowr
Ha tedna en mes showr a arhans hag owr.
"Gorta" medh hei, "rag na wrügam bes ges,
che ' ell eva cor gwelha ha debry ewedh !

SWF L to SWF M t: cor = corev; o = ow; en = yn; et o = yn ow; che ' ell = te a yll; bes = mes; ewedh = yn wedh; vedn = vynn

Monday, 6 February 2017