Sunday, 20 August 2017

Uhelvar gen Nicholas Williams

KS

An plans aswonys avell Mistletoe (Viscum album) yw gelwys Uhelvar in Kernowek. Nyns yw an hanow-na kefys i’n textow Kernowek ha res veu y benthygya dhyworth Kembrek ha Bretonek. Uhelvar yw pòr goynt avell gwedhen rag nyns eus gwredhyow dhodho; yma va ow tevy war wëdh erel avell oleker pò parasite. Hedna a wrug an uhelvar a bris brâs dhen Geltyon goth. An screfor Roman Plyny, ow côwsel in kensa cansvledhen, a lever nag eus tra vëth moy benegys dhe’n dhrewydhyon Geltek ès an uhelvar, mar pÿdh ev kefys ow tevy wàr dherowen. Y a wre y drehy dre grobman a owr ha’y gachya wàr cendal gwydn. Ena y fedha sacryfies dew darow a lyw an ergh. An dhrewydhyon a gresy an uhelvar dhe vos sawment warbydn kenyver sort poyson han plans dhe allos surhe re yonk dhen bestas. In mythologieth Loghlyn pò Scandinavia Baldur mab Oðin o duw kerensa ha cres. Dysqwedhys ywa pùpprës avell den yonk sêmly. Baldur a gemeras own y whre va merwel hag ytho y vabm Frejya a wrug dhe oll an gwëdh tias ty na wrellens pystyga hy mab meur-gerys. Dre rêson nag o an uhelvar gwir-wedhen, ny wrug Freyja predery anodho. Loki o duw kefrÿs hag ev a gara sordya strîf in mesk y gowetha. Pàn gonvedhas ev nag o Baldur dyffresys dhyworth an uhelvar, ev a shâpyas seth a bredn uhelvar ha’y istyna dhe Höðr, broder dall Baldur, may halla ev y dhyllo in mes a’y warek orth y vroder. Ny wodhya Höðr ple wre an seth neyjya, hag ytho Loki y honen a wrug gedya y dhorn. Indella Baldur a veu ledhys hag oll an dhuwow erel a’n mùrnyas. Dre rêson Baldur dhe vos duw kerensa, yth yw an uhelvar kelmys gans sergh. Yma skyla aral inwedh martesen. Pàn vo an greun pò berries ow tevy wàr an branch, y yw haval dhe lygyon pò pryveta gorow. In agan dedhyow ny yma pobel whath ow cregy uhelvar in bàn in sêson an Nadelyk hag ow ry bay an eyl dh’y gela in dadno. Warlergh udn tradycyon mar scon dell wrella den yonk abma dhe vowes in dàn an uhelvar, res vedha dhodho terry onen a’n greun dhywar an plans. Pàn ve oll an greun terrys, dyfednys o dhodho pêsya owth abma. Hedna yw radn a’n tradycyon re beu ankevys. I’n gwetha prÿs nyns yw tradycyon vëth kefys in Wordhen ow tùchya uhelvar, rag nyns yw an plans genesyk i’n pow-ma. 

Tuesday, 15 August 2017

Brithen gen Nicholas Williams

Article in KS.
Me a veu agensow orth demedhyans in Dineydyn, chif cyta Scotlond, hag a verkyas fatell o an gour prias ha lies den aral gwyskys in golesen pò ‘kilt.’ A les dhybm inwedh o pana demprys o lywyow an dyvers brithednow pò ‘tartans’ esa an dus-na gwyskys inhans. Ûsadow kebmyn hedhyw i’n jëdh ywa in Scotlond bos gwyskys in golesen rag ocasyons solem. Res yw perthy cov bytegyns nag o golesen kebmyn in pow-na bys in dyweth an êtegves cansvledhen. An wolesen a wainyas kerensa an dus dre rêson a novelys istorek Syr Walter Scott ha les an bobel in gonysegeth Scotlond anowys dredhans. Padn specyal Scotland yw an vrithen in gwiryoneth. Yn avarr in ugansves cansvledhen Gwydhyly Wordhen a gemeras ortans an vaner a wysca golesednow, saw golesednow Wordhen a vedha gwrës a badn a lyw melen rych. Louis Charles Dùncombe-Jewell o kenedhlegor Kernowek neb a veu genys in Lyskerrys in secùnd hanter an nawnjegves cansvledhen. Ev a welas kervyans predn in eglos pluw Alternonn usy ow tysqwedhes den ow seny crowd hag ev gwyskys in losten. Dùncombe-Jewell a gresy an losten-na dhe vos golesen a’n vaner Geltek, hag wàr an fùndacyon-na ev a dhasvewas an gis in Kernow a wysca golesednow rag solempnytas a bris. Wostallath golesen Kernow o a lyw du yn sempel. In bledhydnyow try ugans an gansvledhen dhewetha bytegyns E.E. Morton Nance, noy Robert Morton Nance, a wrug desmygy brithen arbednyk rag Kernow. Pòr deg yw an keth brithen-na. Y feu an grows wydn war dhu kemerys dhyworth baner Pyran Sans, du hag owr ino o lywyow myterneth coth Dewnans ha lywyow rùgby Kernow; yma an lyw cogh ow remembra garrow ha gelvyn an balores, edhen kenedhlek Kernow, hag yma an blou ow perthy cov a’n mor usy adro dhe Gernow. Yth yw an Vrithen Gernowek aswonys dâ lebmyn ha recordys in Scotlond in Covscrifva Sodhagyl an Brithednow. Pàn esen vy in Dineydyn an jëdh wosa an maryach, me a vysytyas shoppa brâs a vrithednow. Yth esa colm a vrithen Gernowek adro dhem codna. Me a wovydnas orth gwas an shoppa (den yonk dhyworth Hong Cong dell wharva) mars o aswonys dhodho an vrithen. Ea,yn medh ev heb let, Brithen Kernow, hag a dhysqwedhas dhybm lies tra erel an keth patron. In shoppa-na in Dineydyn, Scotlond, me a brenas ragof ow honen lien codna pò ‘scarfa Vrithen Gernowek.

Tuesday, 8 August 2017

Hengyst ha Horsa gen Nicholas Williams

KS
I’n gwary Kernowek Bêwnans Ke Arthùr Mytern â dhe Rom dhe omlath gans an emperour Lûcy hag ev a as y noy Modres wàr y lergh dhe rewlya Breten Veur in y le. Pàn vo Arthur gyllys mes an pow, yma Modres ow rebellya warbydn Arthur hag ow kemeres ragtho y honen an gùrun han vyternes inwedh. Arthur, warlergh fetha Lûcy, a glêw adro dhe rebellyans Modres hag a wra ombarusy dhe dhewheles tre. Rag hedna Modres a dhanvon ger dhe Jermany rag gelwel Childerich, Dûk an Saxons, dhen Vreten Veur may hallo ev ha’y lu gweres Modres warbydn Arthur. Modres a lever:

An Dûk a’n jevÿth pòr wir
rag y lavur oll an tir
a Dhowr Hùmbyr dhe Scotlond
ha myns a’n jeva Horsùs
berth in Kynt ha Hengystùs
in termyn Vortygernùs
when he was king of this lond.


Yth yw cler fatell gafas auctour Bêwnans Ke whedhel Vortygernùs dhyworth istory Jeffry Menow, nag yw dhe drestya avell gwiryoneth. Saw yth yw whedhel Vortygern, Hengyst ha Horsa aswonys dhyn dhyworth textow erel. Yma an Cronykyl Anglo-Saxon ow recordya fatell o Hengyst ha Horsa dew vroder ha chyftens an Jûtas. Vortygern as gelwys dhe Vreten Veur rag y scodhya warbydn an Pyctyon pò Picts. Warlergh Hengyst ha Horsa dhe fetha an Pyctyon, y a dhanvonas messach wàr dhelergh dhaga howetha in Jermany in udn leverel bos Breten Veur pow pòr rych ha’n Vretons dhe vos gwadn hag êsy dhe fetha. Moy an Anglo-Saxons a dheuth dhe Vreten Veur ha Hengyst ha Horsa a gonqwerryas an enesygyon in dadn Vortygern ha gwil aga threvesygeth in Kynt hag in Enys Ooth pò an Isle of Wight. Hèn o bledhen an Arlùth peswar cans hantercans ha pymp. Na wren ny ankevy bytegyns fatell usy Horsa ow styrya margh’ ha Hengyst ‘margh gorow’. In tyleryow in North a Jermany bys in secùnd hanter an nawnjegves cansvledhen y fedha dew bedn margh kervys yn fenowgh a-ugh tâl an treven ha’n pednow-na a vedha gelwys Hengist ha Hors. Yma moy ès udn auctour Latyn ow campolla fatell vedha dew vroder, gevellas dewyl, gordhys gans an Jermans pagan. Pelha yth o an margh a bris brâs in crejyans bagan an poblow Indo-Ewropek, tra a yll bos nôtys i’n dhew vroder in form a vergh, Hengyst ha Horsa. An Jûtas a dheuth ha gwil aga aneth in Soth-Yst a Vreten Veur heb dowt vëth oll, saw ow tùchya Hengyst ha Horsa aga honen, Horsùs ha Hengystùs in Bêwnans Ke, dre lycklod nyns o an re-na ma’s persons in mythologieth Jerman.
21.8.16


Wednesday, 19 July 2017

Caja Vrâs gen Nicholas Williams

KS
An flour bian aswonys avell daisy in Sowsnek yw gwelys in pùb tyller. Onen a henwyn Kernowek an flour-ma yw egor Duw rag yma an flourys owth egery in dadn an howl hag ow tegea pàn dheffa an cloudys. Yma an egor Duw pò daisy ow longya dhe deylu an Asteraceae ha hèn yw onen a’n teyluyow a flourys moyha kebmyn hag as teves an nùmber brâssa a sortow dyvers ino. Yth hevel bos lies petal in flour kenyver plans, saw nyns yw an petalys-na petalys in gwiryoneth. An losoworyon a lever dhyn fatell yw pùb petal flour ino y honen saw oll an petalys dhe devy warbarth dres bledhydnyow an evolûcyon ha gwil flourva pò pedn blejednek. Hèn yw an skyla rag hanow coth an teylu-ma, an Compositae pò flourys kebmysk. Yma pòr lies ehen in teylu-ma an Asteraceae, hag yma mab den ow gwil devnyth a radn anodhans. Rag ensompel an ascallen debry pò artichoke yw esel a’n teylu-ma hag yma pobel ow tebry bùddys an flour kyns ès an flourys aga honen dhe vlejyowa. Ken esel yw an letysen hag yth eson ny ow tebry an delyow in saladys. Barv managh pò chicory yw esel aral a’n teylu-ma hag y fëdh an gwredhyow pebys hag ûsys in le a goffy. Yma howl-les pò sunflower ow provia has a yller bos debrys hag y fëdh oyl strothys in mes anodhans kefrës. Y fëdh moy ès udn sort camîlen pò chamomile ûsys rag gwil tê losowek pò herbal tea. Blejen pykern pò echinacea yw plans aral a’n teylu-ma hag yma pobel worth y ûsya avell medhegneth rag y dhe gresy y vos gwith warbydn anwos. Losowen whydn pò fleabane yw esel aral hag yma poysons arbednyk gelwys pyrethroids ino hag y yw pòr dhâ rag ladha kelyon. An skitellow ladha kelyon a vÿdh prenys hedhyw a’s teves inhans an keth poysons-na saw in agan dedhyow ny y fëdh an poysons gwrës yn creftus. Saw dres pùptra y fëdh gonedhys lies esel a deylu an Asteraceae yn udnyk rag aga thecter. Y fëdh plansow a’n sortow Chrysanthemum hag Aster gwelys in lies lowarth. An gaja vrâs pò ox-eye daisy yw flour gwyls saw pòr deg yw hy. Yth yw an flourys aga honen gwydn spladn adro ha melen bryght i’n cres. Yma an gaja vrâs ow plejyowa dhyworth mis Mê dhe vis Gwydngala ha pàn wrylly hy hùntell hay dry aberth i’n chy, ny wra hy degea. Pùptra kemerys warbarth yth yw an gaja vrâs an flour gwyls moyha kerys genef vy.
28.8.16

Friday, 14 July 2017

Pystry gen Nicholas Williams

Article in KS

I’n dedhyow coth kyns ès an wheldro sciensek, the scientific revolution’, ny wodhya an bobel meur adro dhe lies tra. Ny yllens styrya clevejow, rag ny wodhyens tra vëth an bacteryùm nag a’n vîrùs. Degës ortans o an rêsons rag plagys, an Mernans Du rag ensampel. An Mernans Du o plag bûbonek causys dre whydn pò ‘fleaswàr gorfow an logos brâs. Yth hevel fatell ladhas an plag-na inter peswar ugans ha dew cans mylyon den in Ewrop in cres an peswardhegves cansvledhen. Ny ylly an bobel ùnderstondya naneyl prag y whre dos warnodhans kewar yêyn, hager-awellow ha dorgrîsyow. Res o dhedhans ascrîbya oll an taclow-na dhe volùnjeth Duw pò dhe wrians tebel-spyryjyon. Y fedha cresys inwedh fatell ylly certan persons rêwlya an tebel-spyryjyon hag yn fenowgh y fedha benenes inocent acûsys a vos gwrahas witches’, a gowethya gans an tebel-spyryjyon hag indella pystyga pobel erel. Nyns yw marth ytho fatell yw moy ès udn ger dhe weles i’n textow Kernowek rag an tebel-artys. Onen a’n geryow Kernowek yw hus ‘magic. In Passio Christi pàn lever an gov dhe’n Yêdhewon na yll ev gwil kentrow rag crowsya Crist drefen y dhewla dhe vos clâv, yma y wreg orth y acûsya a’ga gwil clâv y honen dre debel-art. Hy a lever ow tùchya dewla hy gour:
yagh ens hedhyw by my fo
nep hus ev re wrug dhodho.

Ger aral i’n mater-ma yw pystry ‘magic. In Bewnans Meryasek ny grÿs Dûk Magùs y hyll Sylvester Sans gwil tra vÿth rag controllya an dhragon beryllys. Ev a lever:

Serys, deun ny dhe veras
pan dhyweth a’n dhragon vrâs
a wra Sylvester lemmyn.
Ny gresaf vy ma’s pystry
y whor e gwil iredy
dh’agan tùlla pòr certan.

Tebel-art arbednyk yw an gallos a somona an re marow in bàn rag godhvos dhywortans pana daclow yw destnys. Yma sampel dâ i’n Testament Coth pàn wrella culyoges En Dor orth arhadow Sawl Mytern somona in bàn spyrys an profet Samùel. Somona an re marow in bàn yw henwys ‘necromancy’ pò ‘nigromancy’ in Sowsnek. Yth yw an keth ger kefys avell nygromauns in Bewnans Ke, le may ma ow styrya pystry crev. In Bêwnans Ke coweth Tewdar a lever adro dhe Ke, an den sans:

Coyth [skentyl] yw y benn ha’y omdhon
ha’y antel,
mar conyth der nygromauns
ha’gan lêdya in unn dauns.


Ytho ny a wel bos dhe’n lyha try ger in Kernowek rag ‘magic’: hus, pystry ha nygromauns. Ass on ny fortydnys hedhyw nag eus meur o othem dhyn a onen vëth anodhans!

Thursday, 15 June 2017

Pleth Maria gen Nicholas Williams

Yth yw teylu an Orchidaceae pò orchids in Sowsnek onen a’n teyluyow brâssa a flourys hag yma esely an teylu kefys in lies tyller dres oll an norvÿs. Yn fenowgh y fÿdh an flourys aga honen pòr deg ha wheg yw aga odor kefrÿs. Ytho y fëdh lies ehen anodhans gonedhys rag aga thecter. Nyns yw hanow kefys in Kernowek rag an orchids dre vrâs ha res o desmygy hanow nowyth ragthans, hèn yw tegyrinen, ger neb yw grôndys wàr tegeirian in Kembrek. Mar teu nebonen ha palas gwredhyow an degyrinen in bàn ev a welvyth fatell usons ow concystya a dhyw geleren pò tubers. An tegyrin gwyls i’n enesow-ma yw dywvledhednek hag onen a’n gwredhyow-na yw gwredhen an vledhen eus passys; tanow yw hy ha gwedhrys. An wredhen aral bytegyns yw keleren an vledhen hevleny ha hy yw leun ha tew. Yma an hanow Sowsnek orchid ow tos dhyworth an ger Grêk orkhis kell pò testicle’, rag yth yw an dhyw wredhen-na kepar ha dywgell den. Hèn yw an skyla inwedh bos an degyrinen kelmys gans kerensa inter gwer ha benenes. An ger rag degyrinen in Godhalek Wordhen yw magairlín, hanow fùndys wàr magairle kell ‘testicle. In tyleryow in Wordhen yth o cresys y hylly mowes gwil dhe dhen yonk codha in kerensa gensy rag nefra mar teffa hy ha dôwys onen a wredhyow an degyrinen wyls, hy melyas hay gorra in y dhewas pò in y voos. Mar qwrella hy dôwys an wredhen ewn, an den a vynsa codha in kerensa gensy. Saw a pe dôwysys an wredhen gabm gensy, an den truan a vynsa mos in mes ay rewl. Saw nyns esa fordh vëth dhe wodhvos o hy an wredhen ewn erna veu an proces assayes. Yma plans bian a deylu an Orchidaceae ow tevy in nebes tyleryow adro dhe gost Kernow ha’y hanow sciensek yw Spiranthes spiralis. Yma an petalys gwydn ow trailya adro dhe arr gwer an plans hag y yw nebes haval dhe vlew benyn. Hèn yw an skyla rag an hanow Sowsnek Ladys tresses. Yma Edward Lhuyd ow campolla an flour-na in gramer an tavas Kernowek a screfas ev. Ev a lever: an losowen vian gen hy arr nedhys eus ow tevy in agan hallow ny yw cries Pleth Maria. Pleth Maria ytho yw an Kernowek tradycyonal rag Ladys tresses, esel a deylu an tegyrin pò Orchidaceae.

Wednesday, 14 June 2017

An sycamorwedhen gen Nicholas Williams

Scrifys en KS

Nyns yw an sycamorwedhen (Acer pseudoplatanus) genesyk in Breten Veur nag in Wordhen. Genesyk yw hy dhyworth an cres a Ewrop bys in West a Âsya. Sycamorwedhen yw onen a’n henwyn comendys in Kernowek rygthy saw drefen an wedhen dhe vos a’n kynda Acermapleyma radn ow comendya avell hanow gwynyolen veur pò ‘great mapledhyworth Kembrek pò scawen an wraghmapledhyworth Bretonek. Yth yw an sycamorwedhen kefys dres oll Kernow hag yma hy ow tevy yn freth. Yma moy ès udn sort pla owth assaultya an wedhen, spessly torak pò ‘mites’ ha low losow pò ‘aphids. A les ywa dhyworth savboynt an losoworieth bytegyns fatell usy an hanow sycamorein Sowsnek hag ytho sycamorwedhen in Kernowek ow longya in gwiryoneth dhe wedhen aral yn tien: an Ficus sycomorus pò fygesen sycomor. Nyns yw apert prag y feu hanow an eyl wedhen rës dhy ben. An fygesen sycomor yw genesyk in radnow a Afryca hag in tyleryow erel i’n Ÿst Cres, ha naturalhës yw hy i’n Tir Sans. Yth yw an wedhen campollys moy ès unweyth in Beybel Sans. Kyn nag yw sawour fyges an wedhen-ma mar dhâ na mar leun a shùgra avell fyges erel, y fedhens debrys gans an vohosogyon ha gwerthys kefrÿs traweythyow. Kepar hag in sortow erel a fyges yma an frûtys ow tevy in mes a stock an wedhen hy honen. Ny yll flourys an fygesen sycomor don frût erna vowns y ponegys pò ‘fertilisedgans gùhien (pò ‘wasp’) arbednek. Yma an wùhien ow cramyas ajy i’n frût yonk dre doll pòr vian hag ow try an podn pò ‘pollenwàr nans dhe’n oyow. Ny yll an wùhien dos in mes bytegyns hag ytho yma an wedhen ow gwil calejednow pò ‘gallsadro dhen wùhien. Yma hedna ow styrya na yll an frût bos debrys gans mab den. Rag goheles an wharvedhyans-na yth yw res dhe nebonen mos adro gans collel specyal ha gwil trogh in kenyver frût yonk rag alowa dhe’n wùhien dos in mes. Dre lycklod yma an Profet Amos ow referrya dhe’n ober-na a drehy an frûtys pàn wrella ev leverel Nyns oma profet na mab profet. Me yw bugel ha gonesyas fyges sycomor.” In tyleryow in Ejyp hag in Cyprùs dell hevel yma tus ow pêsya gans an ober a drehy an fyges sycomor yonk bys in agan dedhyow ny.
25.9.16

Wednesday, 24 May 2017

An lowarn gen Nicholas Williams (KS)

Otta vy!
An lowarn (Vulpes vulpes) yw brodnek pò ‘mammal’ kebmyn i’n enesow-ma. Yth yw an hanow lowarn kefys unweyth in Kernowek Coth ha moy ès unweyth i’n textow an Kernowek Cres. Rag ensompel in Beunans Meriasek Cont Pow Gwenes, pàn usy ev owth inia Meryasek dhe recêva epscobeth, yma va ow praisya an sans hag ow leverel: ‘le may fo bugel medhel an lowarn pòr dhiogel a lyha an devysyow.’ Heb mar, lowarn in Kernowek yw goos nessa louarn ‘fox’ in Bretonek. Yma ger haval dhe’n re-na kefys in Kembrek inwedh, hen yw llewyrn, kyn nag ywa an ger moyha ûsys rag an best. Traweythyow warbarth gans an sens ‘lowarn’ yma llewyrn in Kembrek ow mênya tan nos ‘will-o-the-wisp,’ ow referrya dre lycklod dhe’n fordh a vo an lowarn ow swarvya tro ha pùb qwartron rag diank dhyworth y helhysy. Yma Lhuyd ow ry an hanow lowarn rag ‘fox’ in Kernowek, saw ev a re ken hanow inwedh: lostek ‘best an lost’, ger nag eus ensompel anodho in Kernowek Cres. Ow tùchya y styr bytegyns lostek yw kepar ha llwynog ‘best an lost,’ an ger ûsys in Kembrek rag V. vulpes. Yma dew hanow rag an lowarn in Godhalek Wordhen; sionnach, usy ow styrya ‘leun a brattys’ dell hevel; ha madadh rua ‘ky rudh.’ I’n unegves cansvledhen Tadhg Ó Catharnaigh o chyften Godhalek in cres Wordhen. Ev a gafas an les’hanow an Sionnach ‘an Lowarn’, ha tus neb a skydnyas dhyworto a gafas an hanow teylu Ó Sionnaigh pò in Sowsnek ‘Fox’. Yth yw an hanow teylu ‘Fox’ kebmyn lowr in Wordhen bys i’n jëdh hedhyw. Sport meur-gerys dres nebes cansvledhydnyow o helghya lewern. Ny dhalathas yn ewn an practys a helghya lewern bys i’n êtegves cansvledhen. Kyns hedna gwell o gans helghyoryon chacya kyrwas ‘stags’ pò badhas ‘boars.’ Saw pàn veu trehys dhe’n dor meur a’n cosow brâs in Breten Veur hag in Wordhen, ha pàn dhalathas tus parkya an prasow kebmyn, nùmber an bestas brâs-na a godhas, ha ny veu gesys avell gam ma’s an lowarn uvel. Dhyworth dallath an vilvledhen nowyth yth yw helghya lewern dyfednys in Scotlond, in Kembra hag in Pow an Sowson. Nyns yw helghya lewern dyfednys in Wordhen North, bytegyns, nag in Poblegeth Wordhen naneyl. An gwiryoneth yw fatell yw lewern kebmyn i’n enesow-ma i’n trevow hag i’n cytas. Yma lowarn tregys ogas dhyn ny in Dulyn Soth, ha ny a’n gwel yn fenowgh ow ponya adro i’n nos pò ow cùsca in myttyn in lowarth bian adhelergh dh’agan chy. Nebes seythednow alebma me a welas ken lowarn ow kerdhes in golow an jëdh wàr an cauns orth crowsfordh pòr vysy. 

Wednesday, 3 May 2017

Baner Ùleth gen Nicholas Williams

This article is in KS.

Yma peswar provyns in Wordhen ha kenyver onen anodhans a’n jeves y gôta arvow pò ‘coat of arms’ y honen neb yw gwelys yn fenowgh avell baner an provyns. Yma naw conteth in Ùleth, whegh conteth in Wordhen North, ha try honteth in Poblegeth Wordhen. Côta arvow Ùleth yw crows rudh wàr gilva velen hag i’n cres scochon bian gwydn ha warnodho dorn cledh rudh trehys orth codna an vregh. Dorn rudh Ùleth a dheu dhyworth côta arvow Ó Néill, Arlùth Tyrone, chyften brâssa Gwydhyly Ùleth. An whedhel a lever nag o chyften ewn aswonys i’n pow-na wostallath. Ervirys veu y fedha an chyften dôwysys dre resegva scathow ha’n kensa den dhe dùchya an dor a vydna cafos an wlascor. Hendas Ó Néill o mar whensys dhe gafos an arlottes, may whrug ev trehy y dhorn y honen dhyworth y vregh ha’y dôwlel wàr an tir kyns ès ken scath vëth dhe lôndya. Indella ev a wainyas an pow. Yma an grows rudh wàr velen ow longya dhe’n teylu Anglo-Norman de Burgo. Kynth yw semlant Frynkek dhe’n hanow-na, in gwiryoneth fùndys ywa wàr dyller in Pow an Sowson, treveglos vian Burgh in Sùffolk dhe’n north-ÿst a Ipswich. Dell hevell yth o treveglos Burgh moy a bris i’n osow cres. An kensa den dhyworth Burgh neb a dheuth dhe Wordhen o Wella de Burgo ha teylu a bris a skydnyas dhyworto. Y a veu gwrës yùrlys Ùleth in north a Wordhen ha Yùrlys Clanrickarde i’n West. In tredhegves cansvledhen Walter de Burgo kensa yùrl Ùleth, a gemeras avell gwreg, Aveline FitzGeoffrey, ha mabm Aveline o Isabel Bigod, myrgh yùrl Norfolk. Teylu Bigod a verwys i’n mes termyn cot wosa hedna saw aga hôta arvow o crows rudh wàr velen. Yth hevel fatell gafas Walter de Burgo y gôta arvow y honen dhyworth teylu Bigod, yùrlys Norfolk. Aswonys in agan dedhyow-ny yw Pow Ùleth dre rêson a’n strif ino inter Catholygyon ha Protestans. Rag hedna a les ywa dhyworth savboynt an istory baner an provyns dhe vos fùndys yn part wàr scochon an Bigods.

29.3.16

Thursday, 20 April 2017

Gwrug gen Nicholas Williams

The article is in KS.

Kekesow, Erica vagans.
'Heath’ pò ‘heather’ in Kernowek yw grug. Hèn yw an keth ger avell grug in Kembrek ha fraoch in Godhalek. Hag ymowns aga thry ow tos dhyworth an wredhen Indo-Ewropek gwelys i’n Grêk ereike ‘grug’, hanow a veu benthygys in Latyn avell erica. I’n termyn eus passys yth o an dyvers sortow grug a brow brâs in radnow west a’n enesow-ma. In mesk taclow erel y fedha grug ûsys rag gweliow, rag scubylly, avell cunys ha rag gwil lyw ‘dye’ ha lovonow. Yma ehen arbednek grug kefys in Kernow ha hy a’s teves an hanow Latyn Erica vagans. In Sowsnek an grug-na yw gelwys Cornish heath. Kebmyn yw hy wàr gorenys an Lesard, saw scant ny yll hy bos kefys in ken tyller vëth in Kernow. E. vagans yw consydrys flour nacyonal Kernow, kynth yw hy kefys in nebes tyleryow in Wordhen, hag in west a Frynk hag in Spayn kefrës. Yma whedhel coth ow kelmy E. vagans gans Josef Baramathia. Pàn dheuth Josef dhe Gernow in udn whelas sten, ny’n jeva ev tyller vëth rag ôstya ino. Ytho ev a spênas an nos in cùsk wàr wely a E. vagans. Ternos vyttyn ev a’s benegas ha benegys yw an plans alena rag. E. vagans yw grug bÿthwer crev ha hy yw parys pùpprës dhe lesa. Hèn yw an skyla rag an hanow specyfyk vagans ‘parys dhe wandra’. Yma E. vagans ow trehedhes uhelder a dry deg mesva. Yma hy flourys gwydnrudh ow tos wàr an plans i’n hâv hag i’n kydnyaf hag y ow tevy in tosow pò racemes whegh mesva ahës. Yth yw an flourys shâpys avell clegh bian hag in gwâv ymowns y ow chaunjya dhe lyw teg gell. In Sowsnek Kernow E. vagans o gelwys Kekezza, hag apert yw an hanow-na wostallath dhe vos Kernowek. An secùnd element yw kesow, an nùmber liesek a kesen ‘peat, turf cut for fuel’. An kensa element yw calessa dhe styrya. Drefen an flourys dhe vos in form a glegh bian ‘small bells’, dre lycklod yth o an plans kyns oll gelwys *clegh kesow in Kernowek, hèn yw dhe styrya ‘bells of the turf’. Pàn veu an hanow-na drës aberth in Sowsnek, ev a veu sempelhës ha’n kesson l inter an dhew k a veu kellys. Indella *clegh kesow a veu ke’kesow, an hanow aswonys dhyn.

Wednesday, 19 April 2017

An dhywros gen Nicholas Williams

This article is in KS.

Teg ew an gewer.
Tybyans an dhywros pò bicycle a dhalathas gans an hebyhors i’n vledhen mil eth cans hag êtek. Yth o hedna dyw ros a bredn jùnys gans jyst avàn, dyber warnodho adhelergh ha dewdhorn arâg rag lewyas. An marhak a wre herdhya an jyn in rag gans y dhewdros wàr an dor. Res yw fatell o an jyn-na pòr lent. Ena nebonen a brederys a settya trosellow pò pedals wàr an ros arâg. Hedna a wrug uskys’he an jyn. Rag uskys’he an kerdh moy whath y feu desmygys in qwarter dewetha an nawnjegves cansvledhen an jyn henwys an dheneren ha ferdhyn pò penny farthing. I’n jyn-na an ros arâg o pòr vrâs, hag yth esa an trosellow in hy cres. An marhak o esedhys wàr y dhyber a-ugh an ros vrâs. Pòr beryllys o an dheneren ha ferdhyn rag an marhak a godha yn fenowgh dhywar an dyber ha pystyga y honen. Ny ylly an viaj bos re smoth naneyl rag solyd o an bondys pò tyres. Ena y teuth dew dybyans nowyth. An kensa a worras an trosellow wàr ros vian in dadn dreys an marhak hag a golmas an trosellow dhen ros delergh gans chain. An secùnd o an bond newmatek. Y feu hedna gwrës i’n kensa le rag kertys brâs, saw pàn veu bondys air gorrys wàr an dhywros, confort ha toth an viaj a encressyas. An dra dhewetha rag amendya an dhywros o system a vaglednow pò gears. Wostallath y fedha an maglednow in both an ros. Lebmyn ny a’gan beus maglednow dérailleur, hag y yw liesgweyth gwell. Y hyllyr leverel adro dhen dhywros arnowyth hy dhe vos an convertyth fors pò energy converter, moyha serviabyl in oll an bës. An marhak a yll ûsya y sens a omborth rag gwetha an jyn ay sav hag ytho nyns eus othem ma’s a dhyw ros adar peder. Yma hedna ow lehe frycsyon gans an dor. Moy ès hedna yma an peldhegoryon pò ball-bearings in kenyver ros ow lehe an frycsyon dre vrâs kefrës. An frycsyon yw lehës arta der an bondys air ha pelha ymowns ow provia viaj attês. Yma an marhak owth ûsya an radn grev a’y gorf, y arrow, rag gorra an jyn in rag, hag ytho y hyll ev ûsya an radn moy tender ay gorf, y dhewla, rag lewyas. Wàr an dyweth yma an maglednow ow qwil an dhywros mar effethus dell yll bos, pàn vo an marhak ow mos bryn in bàn pò ow skydnya. Ass yw dâ in pùb fordh an dhywros! A pe moy trûlerhow dywros in cyta-ma, ny dywrosyoryon a via contentys yn tien.

22.5.16

Wednesday, 12 April 2017

Lovryjyon gen Nicholas Williams

Scrifys ew hebma en KS.

Lovryjyon pò ‘leprosy’ o cleves kebmyn in Ewrop in osow tremenys ha mollath uthyk o. Yma an cleves owth assaultya lies part an corf ha dre rêson na yll an den clâv clôwes y vesîas rag ensompel, y a vëdh kellys tabm ha tabm dre glevejyans ha dre bystygow. I’n textow Kernowek ny a red a glevyon dyberthysseparated sick people’. Hèn yw dhe styrya lepers, rag res o dhodhans bewa in trevesygethow arbednyk, ma na wrellens clevejy pobel erel. I’n mater-ma yth esa ûsadow an dedhyow coth ow sewya laha Moyses usy owth erhy dhe’n Yêdhewon gwetha an glevyon pell dhyworth remnant an bobel. Yth o an practys-na kebmyn in Ewrop bys in nawnjegves cansvledhen pàn dhalathas medhygyon, spessly in Norgagh, studhya an cleves in maner sciensek. Y a dheskys in mesk taclow erel nag o lovryjyon plagus pò ‘contagiousdres ehen. Onen a’n vedhygyon Nordek o Gerhard Hansen ha lovryjyon yw gelwys cleves Hansen yn fenowgh wàr y lergh ev. An vedhygyon a dhyscudhas inwedh fatell ylly an cleves bos sawys yn tien dre dhroggys, saw res o lenky an droggys bys pedn whegh mis hag in certan câssys bys pedn dewdhek mis. Nebes ha nebes yma nùmber an bobel glevejys ow codha in agan dedhyow ny ha dre lycklod y whra an cleves departya dhyworth an bÿs i’n bledhydnyow dhyragon. I’n Testament Coth yma story ow tùchya Naaman hùmbrynkyas lu mytern Aram. Naaman yw grêvys gans lovryjyon hag yma comendys dhodho mos dhe’n profet Elyseùs po Elishadhe vos sawys. Elyseùs a lever dhodho golhy y honen seyth gweyth in Dowr Jordan. Poos yw ganso gwil indella rag ev a grës bos ryvers gwell in Aram. Ev a wra warlergh ger Elyseùs bytegyns ha sawys ywa yn tien. Yth o an whedhel-na aswonys dâ gans Kernowyon an Osow Cres rag yma va campollys in Bêwnans Ke hag in Bêwnans Meryasek kefrÿs. Yma an mencyon a Naaman in Bêwnans Ke in Latyn dell usy ow wharvos, le may ma an den clâv gelwys Naaman Sirum ‘Naaman Syryan’. In Bêwnans Meryasek yth yw pùptra in Kernowek. Pàn dheffa an den grêvys gans lovryjyon dhe Meryasek ha pesy gweres dhyworto, Meryasek a’n gorthyp indelma:

Arluth nev re’th weresso,
Naaman kyns ès hemma
a sawyas an cleves meur.
Gans dowr y whrav dha wolhy .
Jesu Crist, Duw a vercy
dheth weres mar teuth an eur.


Yth yw dew dra dhe nôtya dhyworth an darnow-ma. In kensa le exampyl Naaman o a les brâs dhe Gernowyon an Osow Cres. Nessa, apert yw na ylly lovryjyon i’n dedhyow-na bos sawys gans medhygyon. Ny ylly an den clâv bos yaghhës ma’s dre wrians Duw.
10.9.16

Tuesday, 11 April 2017

Mytern Massen gen Nicholas Williams

KS
Kewgh dhe wosowes òbma. Go to listen here (min 16.40):
https://audioboom.com/posts/5108489-rang-295-looe-music-festival-eddie-climo-skians?t=0

Magnùs Maximùs, Massen in Kernowek, a veu genys in North-West Spayn in peswora cansvledhen wosa genesygeth Crist. Maximùs o soudour dâ hag ev a veu gwrës hùmbrynkyas oll army an Romans in Breten Veur in vledhen try hans hag eth deg. Emprour an West in dedhyow-na o Gratianùs, den yw y hanow remembrys in Grationopolis, Grenoble in Frynk hedhyw. Maximùs a veu declarys emprour gans y soudoryon y honen in Breten Veur hag a gemeras an radn vrâssa a lyjyons an Romans in mes a Vreten may halla va aga ûsya warbydn Gratianùs. Ev a gafas an vyctory wàr Gratianùs in batel ha wosa hedna emprour an Ÿst Theosodiùs a aswonas Maximùs avell emprour lafyl an West. Pednplas Maximùs o Augusta Treverorum (Trier hedhyw in Jermany) hag ev a rewlyas Gal, Breten Veur, Spayn han provyns a Afryca. Ny ylly ev conqwerrya Italy bytegyns ha wàr an dyweth Theosodiùs ha Romans erel dhyworth an Ÿst a wrug omlath gans Maximùs, y fetha hay ladha. Dre lycklod pàn êth Maximus dhe brovyns Gal gans meur a soudoryon, ev a wrug dhe lies huny anodhans gwil aga aneth in Armorica pò Breten Vian. Hèn o dallath an wlasva Vrethonek pò ‘Brythonic colonyin North-West Gal. In cansvledhydnyow a sewyas y vernans, Maximùs a veu gwrës person a roweth brâs in tradycyons an Gembrion.* Y a’n gelow Macsen Wledig pò Massen Chyften. I’n osow cres yth o cresys Macsen dhe vos hendas nebes teuluyow rial in mesk an Gembrion. Onen a’n istorys derivys adro dhodho yw Breuddwyd Macsen Wledig pò Hunros Massen Chyften. I’n whedhel-na yma Massen emprour Rom ow viajya dhe Vreten Veur dhe dhemedhy gans maghteth deg henwys Elen. Pàn vo va gyllys yma den aral ow sêsya y empir hag orth y warnya na wrella dewheles dhy jif-cyta. Gans gweres broder y wreg, Conan Meryasek y hanow, yma Massen ow spedya dhe gemeres y wlascor wàr dhelergh dhyworth an fâls-emprour, hag avell reward rag aga gweres yma va ow ry Breten Vian in Gal dhe Conan ha dhy soudoryon. Yth hevel bos nebes gwiryoneth istorek in whedhel-na rag Conan in gwir a gemeras part brâs ow fùndya Breten Vian. A les ywa fatell yw Conan campollys in Bewnans Meryasek avell mytern Breten Vian. Massen y honen yw campollys in Bewnans Meryasek kefrÿs saw den a bris nyns ywa màn. Ny’n jeves ev ma’s ‘walk-on part’ pò part omdhysqwedhes.

* Kewgh òbma dhe glowas cân en Kembrek lebma vedh complys hanow Massen. Neil

https://www.youtube.com/watch?v=WooUv0QttKs