Sunday, 19 March 2017

Saturday, 4 March 2017

Baner Peran, gwydn ha dû, otta va a ûhen,
telher cuntel oll an lû, arweth a'gan ehen.

posorn

Dewgh, dewgh, na vedhowgh syger,
cledh, dyhow, rag ha delher,
flehes a'gan mabmvro,
onan on hag oll !

Othom brossa bysca veu, deun warbarth Kernôwyon !
A gan tir 'ma kellys re, dhe crefny displegyoryon !

posorn

Agan tavas na'n vedh coll, ha nei worth y glappya.
Agan tir mars on für oll, dhyn vedn nevra longya.

posorn

Sos ha coscor aderdro, gwrewgh mens eus e'th power,
jei ahanen a berh co ! Agan nerth ew lowr !

This reworked song by Richard Gendall in the SWF L calls on us to speak Cornish and stop the carve-up of Cornwall.
Neppeth dhe gana rag Gool Peran
En colon an pow.


Kerra Kernow gen Richat Gendall
SWF L

Kerra Kernow, ladres o holon,
Therom o cara che,
Dha dir, dha vor, menedh hag awon,
' vedh nevra ker dhe vy.

En balow down therom dha weles,
en gweythva besy, en stêt ha porh,
ha dedh ha nos theroma ' clowes,
dha lev keniver vorr.

Dha vorrow owr, dha halow melys,
dha geow liwys, büdhydnyow gwer,
keniver carn a'th tiryow kerys
ew radn dha vejeth ker.

Pele penag m'ala vy kerdhes (kerraz),
' vedh nevra genes en golon vy,
ha dhis whare me wra dewheles,
rag nag eus par dhe che ! 

Tuesday, 28 February 2017

An Rosen Wydn

An cân-ma a vedh clowys puppres, ogasty, pa gan bagas a g/Kernowyon en tavern pò dhe fytt peldroos rugby. Ma radn o leverel fatel veu dres dhe g/Kernow gen tüs era o toas tre dhort Pow America en termyn eus passyes. Talek a'n treylyas "Y caraf an rosen yn hy gwynder" ha Julian Holmes (po nag oma myskemerys) a scrifys "Me a gar an rosen wynn" bes an versyon-ma a vedha kenys gena nei en Chei Murdoch, pell a'n eur-ma, termyn veu yonk ha nowydh flam an Cussel.

Therom ' cara an rosen wydn,
Therom ' cara an rosen mar wheg,
Therom ' cara an rosen spladn mesk an del,
üjy ' trei covion dhemm a'th fâs teg.

En kensa pa wrügam dha weles,
dha vejeth o rüth vel an ros,
bes lebmyn dha vejeth en ogas
ew gwydna vel rosen en flour.

Therom ' cara an rosen wydn,
Therom ' cara an rosen mar wheg,
Therom ' cara an rosen spladn mesk an del,
üjy ' trei covion dhebm a'th fâs teg.

https://www.youtube.com/watch?v=H-LgoloKg_I
Neil

Sunday, 26 February 2017

"an pÿth awartha dhe woles" gen Nicholas Williams (KS)

Kewgh dhe wosowes obma (min. 20.30):
Ny a wor in pana vaner a res leverel ‘upside down’ in Kernowek rag yma Jowan Tregear ow screfa: ny vynna an corf obeya an ena ha’n ena ny vynna obeya Duw, mès pùb tra i’n den o trailys an pÿth awartha dhe woles. ‘To turn something upside down’ ytho yw rendrys in Kernowek trailya tra an pëth awartha dhe woles. Rag hedna ny a yll leverel, Ny res dhis trailya an chy an pëth awartha dhe woles rag trouvya dha alwhedhow. Ottensy genef vy obma. I’n kepar maner rag ‘inside out’ ny a yll leverel an pëth aberveth in mes. Hedna a vydn ry dhyn lavarow kepar ha hebma: an venyn druan a drailyas hy sagh an pëth aberveth in mes, saw apert veu dhedhy fatell o ledrys hy mona. In le a aberveth ny a yll ûsya wàr jy. Indella ny a yll leverel an gwyns o mar grev may whrug ev whetha ow glawlen an pëth wàr jy in mes. Heb mar yma ‘inside out’ in Sowsnek ow mênya yn tien kefrës. Ytho, rag ensampyl, rag ‘Jory knows the rules inside out’ ny a yll leverel Jory a wor rêwlys an gwary yn tien Jory a wor an rêwlys yn kettep pedn. Rag rendra ‘back to front’ in Kernowek ny a yll ûsya arag ha dhelergh, rag ensampyl i’n lavar-ma: yma Jowan ow qwysca y gappa an pëth arag dhelergh. Saw yma fordh aral genen kefrës: hèn yw lavar kefys in Sowsnek Kernow, baxy forcy ‘the hind part before’. Indella ny a yll leverel an mab bian a whelas gwysca y honen heb gweres saw ev a worras y hevys baxy forcy adro dhodho. Mars on ny whensys dhe drailya ‘he left the room walking backwards,’ ny a vynsa leverel ev a asas an rom in udn gerdhes warlergh y geyn in udn gerdhes warlergh y din. Nyns eus fordh kefys i’n tavas hengovek rag ‘head over heels, arse over tip’, saw ny a yll gwil warlergh an Kembrek ha leverel tin dres pedn. Ytho ny a vydn leverel an gath a godhas tin dres pedn aberth i’n leth. Saw a carsen ny trailya ‘he fell head over heels in love with her,’ an fordh ewn martesen a via ev a godhas dres y bedn ha’y scovarnow in kerensa gensy.

Sunday, 19 February 2017

An Gwandryas - The Wild Rover.

Neppeth dhe gana en class. Something to sing in class.

Me a veu pell o qwandra dres mor ha dres tir.
Ma spendyes o mòna war wiras ha cor,
bus nevra na'n gwrama e'n termyn ' vedn doas,
Na vadna vy gwandra alebma rag, sos !

Nevra, na, nevra, nevra namoy !
Na vadna vy gwandra alebma rag moy.

Me geth chei dhe davern a oram etta,
Ha daryvas dhe'n ostes dr'o spendyes pub tra.
Me a greias rag cor, hei a sconyas dh'y dhrei,
Medh, "Esy ew cawas tüs scat vela whei."

Me a (w)orras o dorn et o focket scon lowr
Ha tedna en mes showr a arhans hag owr.
"Gorta" medh hei, "rag na wrügam bes ges,
che ' ell eva cor gwelha ha debry ewedh !

SWF L to SWF M t: cor = corev; o = ow; en = yn; et o = yn ow; che ' ell = te a yll; bes = mes; ewedh = yn wedh; vedn = vynn

Monday, 6 February 2017

Saturday, 28 January 2017

An Hos Loos Coth The Old Grey DuckThis well-known traditional
song works well in Kernôwek.

Esy lowr ew an cân-ma rag dalethoryon
en classys Kernôwek.

An hos loos coth a ladras y neyth
ha gorwedha e’n pras
ha’n heyjigow o heb lost na min
pa wrüg anjei doas mes...


Dew oy o coog hag onan o drogh
' Re-na a eth dhe goll.
Na aljens eva badna dowr.
Jei verwas, pub hos oll...
Ha’ re-na nag o coog na drogh, na oyans ’peth dhe wil.
Nag era dhodhans skians lowr dhe derry plisken oy...
Nessa, en skiber gorrys ‘vedh ha kelmys pedn ha tin.
An heyjigow vedh, dhan, termyn lowr dhe devy lost ha min...Friday, 27 January 2017

Piw o whei, Kernôwyon ?

William Colenso a veu genys en Pensans e'n vledhen mil whegh cans ha üdnek (1811). Tho cosin an Espak (escop) a bris, John William Colenso dhort S. Austell neb a blodyas rag an bobel Zoulou en Natal. William a dheskas dhe voas argrafer/prynter ken moas dres moar dhe Zelond Nowyth lebma obera rag an Church Missionary Society vel argrafer (po pryntyer) ha cadnas a'n eglos dhe'n Maoris. En mil eth cans ha seyth warn ügens (1827) ev a argrafas (a bryntyas) an kensa Beybel (radn anodho) e'n tavas Maori, dhodho trei chapter dhort Genesis, an ügansves chapter a Exodus, kensa chapter an Aweyl warlergh Jôwan, trei ügens vers dhort Mathaw ha'n Pader ha nebes hymnys.
Ev a recordyas planjow Zelond Nowyth rag Kew Gardens en Londres ha scrifa levrow ha paperyow sciensek adro dhe losowerieth. Tho Colenso onan an kensa tüs dhort Breten Veur a scrifas dro dhe'n Enys Norh a Zelond Nowyth. Y wreg o Elizabeth Fairburn a veu genys en Zelond Nowyth. Hei a oya dhe clappya Maori der vaner da heb hockya. William a gussülyas an Maoris dhe witha aga thiryow kens es gwerra/gwertha dhe'n diogow hag ev a's gwarnyas na dalvia dhodhans gweres dhe'n re a venja gwil vorrow nowyth.

Colenso a veu skemnys an Mission en 1851 dreven y dhe wil mab gen meteth y wreg, neb o Maories henwys Ripeka bes e veu dowisys dhe voas esel seneth rag Napier en 1866, na whath. Thera dew vab ha üdn verth/vergh dhodho war an diweth. Hanow y vab dhort Ripeka o Wiremu en Maori ha William en Sowsnek. Ev a dheth dhe g/Kernow lebma era trigys en Pensans. An mab dhort Elizabeth, y wreg laful, o henwys Ridley. Ev a eth dhe Universita Cambridge ken moas dhe vewa en Scotlond. Y vergh Frances a veu demedhys dhe dhen henwys Simcox en Zelond Nowyth lebma era naw flogh dodhans. William Colenso a verwas en Napier en 1899.

Monday, 16 January 2017

Gosowes ort nebonan ha redya y lavarow.

Gosowes ha Redya. Listening and Reading.
Pele ma an den-ma? Pe hanow ew ev? Pandra üjy ev o leverel? (Transcript below) Piw üjy ' filmya?


"Robbie Wright a vednas orta vy dhe wil neppeth en Kernôwek derag an camera. En kensa me a lavaras dhodho na venjama bes ev a bledyas pub jorna a'n seythen ha war an diwa me a lavaras "ea" dhodho. Umm, ethew termyn rag tüs erol...  en gwir etta thew termyn rag tüs erol dhe clappya derag an cameras, umm, bes thera nei obma e'n bal, an telher leb erom o conis ha... gen an coweth vy, Robbie Wright."
Neil

Monday, 9 January 2017

Drog-ober an Dûk. Obma thera bûhes ha parkow ha edhyn.
An Chartour rag Kernow.
Mar medno whei gwil neppeth dhe sawya gan pow dhort an hager dhisplegoryon a venja y dhefolya, kewgh dhe redya an wiasva-ma.

http://www.charterforcornwall.com/

Deun warbarth en 2017 m'alla nei gara neppeth rag an henedh üjy o tos war agan lergh. Desky Kernôwek, na dal traveth heb Kernôwyon e'n pow.