Saturday, 19 December 2020

Glawjy Kyttrin. Treylyes a'n Sowsnek a Pauline Sheppard gen Dan Prohaska - SWF L Trad.

Ma Donna ha Shelley, jypsers (satchels, shoulder bags) dro dh'aga scòdhow, o sedha e'n glawjy kyttrin (bus shelter).

Donna: Lavar dhebm, po nâ? / Shelley[en lagatta e'n lestryn polter (powder compact)] Peth? / 

Donna: Dr'ew a droos? / Shelley: Ew da lowr o golok? / Donna: Nena thesta o kerna. / Shelley: My a wrüg dhebm gwadn o liw. My a dravlas an diwettha dhew dhescas. / Donna: Ew Terry? / Shelley: [hy diwla a ûgh pedn an fardel backa (tobacco packet)] Stockyn? (ciggy) Donna: Mercy. / 

Shelley: Nag ew pur dha an trad. / Donna: Da lowr. / Shelley: Tabm segh. [Powes] / Donna: My a or a'n Degòl Feryow. 

[Keith a enter] 

Keith: Da lowr? / Shelley: Ha, Keith.

[Keith a'y sav en ogas Donna; ma Shelley ort y verkya]

Donna[profya hy stockyn dhe Keith] Fowt nodho? / Keith: Mercy. / Donna: Tabm segh. / Keith: Da lowr. 

[Powes. Ma Shelley oh òttras hanajen heglow]

Donna: Well? /Shelley: Well, peth? / Donna: Degòl Feryow ... ? / Shelley[en mires orto ha Keith o rei stockyn tre dhe Dhonna] Ma va mos dadn o crohen. / Donna: Dr'ew hedna? / Shelley: Trathen tydn y din, omsettya warnam oll an jòrna. / Donna: Pana dhescasow ew cas dhis dhe'n môyha? / Shelley: Oll non'jei. / Donna: Kywhedhlow oll an jòrna. Na allama perthy na fella terebo coljy. / Shelley: P'ehen ewa, Keith? / Keith: Dra? / Shelley: Coljy? / Keith: Meur môy a ourys. Blewek. / Donna: Nag ew haval dhe'n scol. / Keith: Nâ. /Shelley: Nag ew tra veth pecara'a'n scol. / Keith: An scol ew da lowr. / Shelley & Donna: Dar! / 

Keith: Therom o jujjya dre vadnam mos dhe shoppya. / Shelley: Mar teu o mabm war dha bydn ha govyn a po dhebm obma, lavar dhedhy na voma. / Keith: Dr'üjy hei o lewa? / Shelley: Astra gwydn.

[Powes. Ma Shelley o qwaya a droos dhe droos en gròlyek ha Donna oh astivery

Donna: P'ehen ew e? / Shelley: Thera o thas o longya don jerkyn a'n par na dro dh'y geyn. / Donna: Cawgh Hippy. / Shelley: Eus merkyer? / Donna: [Ma Donna ort y rei e dhedhy] Dr'esta o kil? / Shelley: Chy a'n gwel. 

[Ma hei o talleth scrifa war an fos] 

Donna: Thew an glawjy kyttrin an kensa teller a dheu o mabm dhodho. Hei a'm ladh mar qwra hei gweles my dhe vegy. / Shelley: Fatel wodhvydh hei? / Donna: Òs my dhe flerya - Nag üjy hei ûsya backa na môy. / Shelley: Ma genam ethen. / Donna: Ea, bes nag üjy hei oh obery ... skît peth penag oll a vo da genes, whath e elles ta y sawra ... [Ma Shelley o tisqwedhes an peth a scrifas hei] ... Na elles ta rei hedna! / Shelley: Nag ew gwir! / Donna: Na orama. / Shelley: Thew an peth a wrüg Jenny Rowe lâwl, "Keith Angove, môy kig vel scòbmow ... " / Donna: Fatel or hei? / Shelley: Degòl Feryow. / Donna: Scout ew Jenny Rowe. [en mires a dhelher dhe'n glawjy] Shell, thesta o lâwl bos dha vabm o lewa Astra gwydn?/ 

Shelley: [o cüdha hy stockyn en nerel] Dar! [powes] Donna: Ogh nâ! Peugeot ew. / Shelley: Na allama gortos en chei jy? / Donna: P'ewa? / Shelley: Na allama mos dhe'm tre. / Donna: Thesta o kerna ... / Shelley: Ma hei pur gwir o whilas o goos ... / Donna: Dhia Dhegòl Feryow? / Shelley: Chy a alja hy ryngel, lâwl dre vedhama trigys dres nos, o facya dha vosta dha vabm. / Donna: Ma hei oh ajon lev o mabm. / Shelley: Ogh, ke rag, Donna, na allama mos tre bys dei arta. / Donna: Dadn alwhedh? / Shelley: My a lavaras dhedhy mos dhe'n jowl. / Donna: Dar, 'non? / 

Shelley: Gallas hy gober genjy ... whilas o goos dhia Dhegòl Feryow, pajar mis, na res den veth na hen bos chei bydn deg. Dra vedhama o kil òja deg na aljama gwil kens na whath. Tiogen sogh! Òs na veu dhedhy bownans vas, lebmyn na venja hei ortha vy cawas hebma. My a's lavaras hei ... dyght vy vel flogh ha my a vedn ûsya o honan vell'e ... my a, ha na wrêta o gweles vy dre voma bew ... my a's lavaras ... ha òsta an dra a lavaras hei? 'Na ro vy ôy!' medh hei ... Hei a ell mos dhe'n jowl! / 

Donna: Wrüg hei dha weskel? / Shelley: ... mes a'y rewl! / Donna: Dra wrêta? / Shelley: Na allama mos tre. Cas o vy genjy. / Donna: Neppres e vedh res dhis. / Shelley: ... mos dhe Brystow. / Donna: Pele venta cawas an mona? / Shelley: Na orama. Cas oma genjy hei, Donna! /

[Keith a enter, gen Chew

Keith (dhe Donna): Whans a volass? / Donna: Nâ, mercy dhis. / Keith: Ma cübmyas còssya an dhescadoryon, òsta? Mars esta o jujjya neppeth dhe vos flows, chy a ell lâwl dhodhans, na's deur badna. / Shelley: Dar? / Keith: Coljy. / Donna: ’Lesta megy? / Keith: Ea ... ader et an rôm class, della, chy a res kerdhes mildir alena dhe dharas, a'th sav lurkya a ves, alarmys mog, gwel, whath et an glaw, ke vo rew ... / Donna: Garow ew, ’non? / Keith: Camborn ew. / Donna: Venta trigas? / Keith: Na orama. Ma taclow oll en compòster gen Terry. Ma va o kil whel en garth pilyon en tû. / Shelley: Ewa whath pedn medhow? / Keith: Môy a vona vel skians - ma va ort y scòllya kettell e'n jeffo ... mar gyvedhow dr'wrüg e codha dhewar y veik an seythen dremenys. / Shelley: En poynt da ewa? / Keith: Ea. Ev a vedh puppres o lâwl dre vedn e orna nebes droggys, bes nevra na wher tra veth. Veu va gwelys genes agensow? / Shelley: Ader dhia Dhegòl Feryow. / Donna [skithys]: My a wra shoppya. / Shelley: Cav ken stockyn kensa, Don ... Keith? / Keith: Ader my. / Shelley: Whetek os, chy a ell gwil peth eus whans dhis. / Keith: Esta o perdery della? / Shelley: My a'n soppôs bosta whath trigys barth dhe dre. / Keith: Nag ew da genam an oll tre mires ortham. / Shelley: Toll cawgh ew. Na allama gortos bys pa vedhama whetek ha voydama alebma. / Donna: Dhe be le? / Shelley: Na'm deur. Res dhebm mos alebma ... na vedhama o cortos e'n toll cawgh ma. / Keith: My a tre, pres boos ew.

[Powes. Ma fôn o ryngel, ma va en sagh Shelley. Hei a'n kebmer mes.]

Donna: Wrêta gortheby hedna? / Shelley: Nâ. / Donna: Rag fraga? / Shelley: O mabm ew./ Donna: Wrüg hei gara messach? / Shelley: Ea. [Ma Shelley o cosowes ort an papynjay.] 

Donna: Dr'wrüg hei lâwl? / Shelley: 'Na wrama serry orthes. Na vadnama bes godhvos pe le thesta.' / Donna: Dr'wrêta dhan? / Shelley: Mos shoppya. / Donna: Ma whath o dillas scol bedrys dro dhe'm keyn. Gwra ogla o diwla ... o mabm vy a'm ladh ... 

[Ma Shelley ort aga skîtya gen difleryas] Gas dhe ves! 

[Môn'jei o cara ha Shelley o helhy Donna gen hy skîtyer.]

No comments:

Post a Comment