Sunday, 27 December 2020

An Whithror Mick Stevens. Denladh war an cay. Parth 1: Dallath whithra. Neil

 

"Fatel wrüga merwel, Caro ?"

"Na wörama, inspector. Thew Carn ha Libby a'n cavas marow, whath nag ew hanter owr alebma, bès nag o cler an câws, warlergh ga hensa derivas. Carn a lavaras fatel ew skeujek, na whath."

"Da lowr. Gromassy dhis, Caro. Na vedhama moy avel dewgens münysen. Carn pò Libby a ell metya genam war an cay. Goven ort an Doctour Cargig dhe gan cavas ena ewedh, mar pleg."

Hanter owr moy diwedhes, thera an Whithror Mick Stevens ow mires ort corf marow a'n den en company a'n PC Anita Carn, dewdhek bloodh warn ügens, ha hy far nowydh-flamm, Pedyr Libby, dew vloodh warn ügens - y gensa denladh, heb mar. An owr o hanter nos ha Stevens a woya der via gwelys an howldrevel dres Penntir an Sawen Hir ken vo kevys y wily arta.

Carn a lavaras fatel o an den Jonathan Gill dhort Porth Scathow, hanter cans bloodh, demedhys gen teyr mergh. Hei a ros an scrypp dû ha'n cübmyas gorrour dhodho en sagh rewer plastyk.

Tho an raghenwys Jonathan Gill, anfujik, a'y wrowedh war an cay a-hes, degëys y lagajow bès ôpyn y anow, scrynk üthyk ha pleg tâl down settys war y vejeth e'n very owr a'y vernans. Tho gwiskys der vaner sempel : lavrek jin glas, kelys y liw, hevys polo gwer, skichow sport coth - ha reb y drenewen era y sagh gen gwlânek ha côta stanch melyn ha thermos gwag.

"Thewa devedhys a'y scath, eth hevel dhebm," medh Stevens, moy dh'y hònan vel derivas dhe' r'erol.

"Rag fraga ero whei pedery an mernans-ma dhe vos skeujek ?"

Carn a hockyas teken ken leverel "An kensa poynt a wrügama merkya, tho hager mir y vejeth. My a wor nag ew hedna prôf a dra veth bès e wrüg gwil dhebm mires pur glôs ort y bedn ha'y dhiwla. War y godna, en dadn gil y bedn, hanter cüthys gen blew, ma merk rüdh, pur rond ha dew ewin a'y dorn cledh a veu nowydh-terrys."

"Pur dha, Anita. Ma lagas lebm dhis. Gerowgh nei dhe glowas a peth a vo leverys gen an Doctour pa vo devedhys."

Na wrüssons gortos pell. I a welas pednlugarn an carr ow treylya a'n vorr dhort Arwennak ha whilas telher e'n part kerry derag an chei pizza leb era golow whath. Thera an bobel gegin ow colhy a'n lestry ha clerya ga benkys whel wòja diwedh an servis, heb mar. Stevens a nôtyas hedna et y bedn. Thera meur a bobel ow qwandra war an cayes en godhûher : havyjy, stüdhyoryon, trigoryon. Onan anodhans a wrüg gweles pò clowas neptra, martesen.

An Doctour Cargig, chîf medhek an servis forensyk, o den berr ha ledan o gwaryer rugby a bris rag Heyl pa tho yonk. Lebmyn tho va dro dhe trei ügens bloodh, gellys nebes tew a-dro dh'y gres ha kellys brâssa radn y vlew crülyes.

"Pandr'eus genen, Mick ?" a wovednas.

"Den a'n pow, Jeff, hanter cans bloodh, ow tos dhor y scath dres lycklod. Anita a welas merk coynt òbma, ha dew ewin terrys."

Stevens a dhisqwedhes an merk rond ha Cargig a'n examnyas pur glôs gen y dhorn-lugern heb cows. Nena, ev a vires ort an diwla ha'n ewines terrys. Ev a dherevas brehel cledh an hevys polo m'alja gweles an scodh ken gwil pecar war an tû dyhow. Ev a spendyas münysen ow tava an codna ha'n vranjen ken cows.

"Nag eus dout, soweth. Thera omdhowl òbma war an cay ha'n anfüjik-ma a veu ledhys. Gerowgh nei dh'y examnya e'n corfjy. Eus moy dhe vos gwelys òbma ?"

"Nag eus. Ma whithres genen an cay a-hes heb cavas tra veth a ell gan gweres."

Nag era othom dhe Stevens a leverel tra veth moy. Thera Carn 'h ûsya hy fôn rag gelwel an stacyon en Trurû solabres ha rag reqwirya an "kert kig". Rag an termyn e via gwell gwitha hedna dhort an dherivadoryon ha piw benag era ow cosowes ort radyo an creslû. Rag hedna Stevens a wrüg contentya y hònan gen "Meur ras dhe whei oll. My a vedn mos dhe weles y wreg lebmyn. Thew diwedhes lowr. Terebo avorow."

No comments:

Post a Comment