Wednesday, 18 January 2017

Pa thera vy trigys en Devryon (Devron) tho da genam kerdhes dhe delher henwys Bal nag o pell a'n chei. Ma Bal war splatt dor isel üjy ' ystyn nebes e'n dowr cosel an Heyl. Ena ema scathow dhe weles, scathow revya ha scathow ester, ha terweythow cok po dew pa vo othom dhe'n boscadoryon aga fayntya po mendya neppeth. Tremenys ewa lebmyn, bes en dedhyow-na, thera Ralph Bird trigys ena, ev neb a vyldyas lies a'n gigys nowydh fin a eron o qwelys adro dhe'n als, en pub porth a'n pow ogasty. An peth a vedh merkyes gen an omweloryon en kensa oll ena ew vos ûhel an jynnjy coth, sqwachys ha codhys lebmyn, rag obma thera Bal Carnon e'n nawnjegves cansbledhen. Thera an whel hedhes en dadn an dowr dhe gawas sten ha ma clowys genam fatel era dowr o codha war an düs era o conis ena. Nag eus tros veth ena e'n jedh hedhyw – tra veth bes cân an edhyn, gelvinogas (curlews), piboryon (sandpipers) lagyoryon (waders) a bub ehen a ginda, ha terweythyow son tractor a'n parkow pell. Da o genama moas dhe'n telher-na, rag o plesour puppres, gen costrel a goffy ha tabm dhe dhebry. Thera scavel ena nag o moy vel styllen garow settys war dew ven. Me a sedha warnodhy o mires ort an peth era adro dhebm ha puppres eth o deffrans warlergh ûhelder an mor ha'n gewer ha'n mis. Thera vy o sedha endelha, üdn termyn, pa wrüg den coth doas war o fydn, gwydn y vlew ha nebes hir. Thera bar (barv) dhodho, onan gwels, ha dilhas powes. Me a'n kemeras rag lymner (painter) po carer edhyn dhort Pow an Sowson ha nei a gowsas termyn hir dro dhe'n telher ha'n scathow ha'n mor. Der y vaner dhe clappya – Sowsnek an BBC en termyn eus passyes – tho spladn nag o den dhort Besow (Bissoe) po Peran, bes thera neppeth et y condük po y omdhegyans a'm gorrys dhe bedery (bredery) dr'o Kernow Sowsnekhes – dre reson a spendya radn y floholeth en mes a'n pow, rag sompel, po dre reson ev dhe voas a les dhe scol. Ev a oya dhe leverel henwyn Kernôwek vela nei ha pa wrüga vy cows a'n tavas-ma ev a oya dro dhe'n Ordinalia ha 1549 ha whath moy. An nessa termyn, pa wressen cows pelha a'n pow, e lavaras fatel o Sows y sira ha Kernowes y dhama. Y hanow ev o William ha thera trigys en ogas. Me a glowas e veu genys e'n strêt henwys Mount Wise en Towyn Blistra pecar'a'n sira vy. Nei a spendyas termyn hir o clappya dro dhe hedna ha fatel wrüg y bobel moas dhe vewa en Wiltshire òja ev dhe voas genys. Termyn òja termyn nei a vetya endelha e'n dre po war an cay en Devryon – bes beska na wrüg compla y second hanow dhe voas Golding. Dar, tho an scrifor a bris William Golding, ev a scrifas Lord of the Flies ha Rites of Passage ha whath. Neil

No comments:

Post a Comment