Thursday, 19 March 2015

Piw o whei Kernöwyon? James Silk Buckingham

Piw ew James Silk Buckingham? Wos y hanow Sowsnek spladn, Buckingham a
Genys en Nankersy
veu genys en Nankersy ogas dhe Falmeth ha Penryn. Mab tiek o va ha scant nag o deskys der vaner formal en scol:  betegens e veu lettrys lowr, war an diwa, m'alja scrifa deffrans levrow ha scrifow dhe les. James eth dhe'n mor termyn veu yonk ha e veu senjys  gen an Frenkyon e'n batel a A Coruña e'n vledhen 1797. Òja hedna ev eth dhe wandra e'n Palestin ha pella e'n Araby. Ev a scrifas adro dh'y viajys mesk an Arabas en 1825. Pa veu trigys en Colcata en Eynda, ev a scrifa jornal entitlys The Calcutta Journal saw pa wrüg breujy ha damnya conduyk ha negys an East India Company en 1823, e veu gorrys mes a'n pow ha skemnys gen an governour jeneral. En gwella pres, ober an Company a veu comdempnys gen Chei an Gebmyn en Loundres ha pëys veu gweryson a 500 pens an vledhen dhe Buckingham. En Loundres na wrüg y aventur vel jornalyst soweny bes en 1832 e veu dowesys dhe voas an senedher (M.P.) rag Sheffield. Ev a gelwas war an governans dhe wil diwa dhe scurjyans an düs e'n army ha'n morlû ha dhe suppressya an lahys o tochya ys dhort powyow erol  (The Corn Laws). Ev a junyas gen an bobel a venja defendya kethneth (abolish slavery). Thew Buckingham a sayas dhe weres dhe'n mûsicyen dhort Africa, Joseph Emidy - bes nei a vedn cows dro dhe hedna whare.

No comments:

Post a Comment