Saturday, 10 January 2015

An Cofheans gen Frank Roger


Jeffry a evas badna y de ken settya y hanath dor arta ha mires stark dheragto. Ev a velly e veu nekevys neppeth ganjo saw pandra alja boas? “Gortos rag tecken,” medh ev dh’y honan. Na veu parys neppeth ganso warbydn an trevethow-ma (these ocassions) kens lebmyn? Tybyans a dheudh dhodho, kens es hedhy. Ea, y bocketys! Fatla, mar teffa ha whilas bera dh’y bocketys? Ev a dhallathas gen y lavrek an kensa, nena y grys ha war an diwa, y gota. Heb mar, otta va ganjo! Tabm paper ha neppeth scrifys warnodho dre vaner lows. E coth boas neppeth besy poken na via scrifys ganso endella. Lebmyn, pele era y wedrow (glasses, specs)? Nag era remembra pele veu anjei gorrys ganso. Ev a whilas et y bocketys eneth arta heb gawas tra veth. Trokys tedna (drawers) y dhesk scrifa, martesen? Bord an gegin? Ev a gemeras speis (a moment) dhe gawas y wedrow (Tho anjei nekevys war dhelergh ganjo e’n stevel omwolhy), ha pa thera et y gader arta, na oya rag fraga era anjei ganjo. Nag era o redya y baper nowodhow, eth hevely dhodho, etho (= ytho) rag fra era odhom dhodho a’y wedrow? Ev a’s gorras dhorto ha ysten y dhorn dhe gemeres emann y volla a de (his cup of tea) ha nena ev a welas an noten era reb y hanath (cup). Alja boas hedna an dra? Ev a gemeras emann y wedrow arta, settya anjei war y frigow ha redya an noten. Tho scrifys gen y dhorn ev.

“Bedhes avisys nag ew dha co* mar dha vel kens,” medh an geryow. “Scrif an maters ew an moyha dhe les war baperyow ha perh co pele mons. Hedna vedn dha weres dhe orna dha dhedhyow. Gwith qwyllen (pen) ha cayawk (note book)** genes puppres. Jei vedh pur dhe les lebmyn dr’owgh whei dha honen oll. Na wres gara dha co gwadn dhe’th tüwenhe.”

E gillinyas y bedn en convedhes an dra ha gora an noten et y bocket arta. Tho gwir dr’era perthy lowr calleter gen y co (his memory), ha lebmyn dr’o y honan oll, òja tremen Margaret drûan, e valsa ter gotha orna y dhedhyow gwella calja. Coodh dhodho saya dhe wil dh’y fowt covyon kens es omrei dhodho. Scrifa an noten-ma a veu ober vas.

Lebmyn, piw a brofyas an cussül-na, whath? Ev a brederas rag tecken ken gorfedna y de ha pòsa war dhelergh et y gader. Nag o y vownans mar dhrog, war an diwa, keth era omglöwes hirethek heb y wreg. Demedhys o anjei… pes bledhen? Ev a blegyas y dal ha ev o whilas dhe berthy co pana dermyn a dremenas. Nag o mar bell, anan? Thera qwelas hy bejeth, whath et y breder, bes na alja perthy co a’y hanow en eur-ma. Ev a shakyas y bedn. Fatel alja boas possybyl ev dhe nakevy hanow y wreg dremenys? Apert o y co dhe fyllel dhodho. “Gortos rag tecken,” ev a brederas, “Na veu kevys vorr dhe wil dhe’n caletter-na?” Tybyans a dheuth dhodho kens es hedhy. Y bocketys! Ha, mar qwressa ev dhe whilas et y bocketys? Ev a whilas ha cavas qwyllen ha cayawk.* Lebmyn, dhe bandra alja a’ re-ma servya? Nag o ûsys dhe scrifa notednow, ... dre hevel dhodho. War neb coor, dhe biw venja scrifa notednow? Ev a worras an qwilen ha’n cayawk reb y hanath ha saya dhe omrei dhe’n caletter era y drobla. Lebmyn, pandra o an problem-na arta? “Nag eram remembra,” ev a brederas. Nag ew an co vy mar dha vel kens, me a hevel. Dar!, e avowas, nag eus meur a ellama gwil dro dhe hedna, war an diwa…

 

*Note that co- rarely undergoes soft mutation.
**Both qwyllena pen’, ‘a quill’ and cayawk – ‘a book’, ‘a note book’ - come from Lhuyd’s manuscripts

No comments:

Post a Comment